Ειδήσεις

δεν υπάρχουν καταχωρήσεις.

Κληρονομικά νοσήματα καρδιάς και αγγείων

Τα κληρονομικά νοσήματα της καρδιάς και αγγείων αποτελούν την κύρια αιτία αιφνιδίου καρδιαγγειακού θανάτου των νέων και των αθλητών. Τα νοσήματα αυτά δεν αφορούν μόνο τον πάσχοντα αλλά σηματοδοτούν και τον κίνδυνο και άλλα μέλη της οικογένειας του να πάσχουν από σιωπηλές ή υποκλινικές μορφές τέτοιων νοσημάτων που μπορούν η πρώτη τους εκδήλωση να είναι ο αιφνίδιος θάνατος.

Η προσπάθεια ελέγχου των κληρονομικών καρδιαγγειακών νοσημάτων σε μια χώρα ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΑΝ ΚΥΡΙΟ ΣΤΟΧΟ την εντόπιση των ομάδων υψηλού κινδύνου πριν η νόσος εκδηλωθεί. 

Η συστηματική καταγραφή των κληρονομικών καρδιαγγειακών νοσημάτων στη χώρα  και των αιφνίδιων καρδιαγγειακών θανάτων στους νέους αποτελεί «το κλειδί» για την εντόπιση των σιωπηλών, υποκλινικών μορφών των νοσημάτων αυτών, καθώς και των «φυσιολογικών φορέων» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΤΩΝ (ομάδες υψηλού κινδύνου).

Ο καρδιολογικός έλεγχος αθλητών και αθλούμενων σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο είναι σημαντικός για την πρώιμη αποκάλυψη υποκλινικών καρδιαγγειακών νοσημάτων.